examenzwemmenWij zijn een door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid erkende zwemschool en voldoen aan alle door die stichting aan zwemopleidingsinstellingen gestelde eisen. De NRZ controleert al onze examens; de provincie voert, samen met een laboratorium, tenminste maandelijks, onverwacht en steekproefsgewijze, controles uit op de waterkwaliteit. Wij zijn blij met die controles, want dat zorgt voor een hoog kwaliteitsniveau bij de opleidingsinstituten.

Wanneer onze zwemmers, naar het oordeel van onze docenten, klaar zijn om aan de Nationale Zwemexamens deel te gaan nemen, gaan we steeds in periodes van, in principe, 8 weken trainen voor de drie delen van het ABC zwemdiploma. We doen dit in De Tongelreep (Antoon Coolenlaan in Eindhoven) omdat ze daar beschikken over o.a. een 25 meter bad.

De eerste twee periodes worden afgerond met een deelexamen A resp. deelexamen B.
Dan zijn de kinderen pas in staat om de echte waterveilgheids- en levensreddende oefeningen te gaan leren uitvoeren, daar moet je eerst voldoende water-vaardigheden voor hebben; dat doen ze bij het C examen.

Na het C diploma weet je zeker dat je kind waterveilig is en zich kan redden onder allerlei tegenwoordig voorkomende omstandigheden zoals golfslagbaden, omslaande boten en door het ijs zakken bij het schaatsen. Vooral wanneer je dat soort situaties al min of meer tijdens de lessen hebt meegemaakt en geoefend zul je niet in paniek raken en is de kans jezelf te kunnen redden enorm veel groter geworden.

DAT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE

Maar daarnaast is zwemmen ook een heerlijke sport en kun je, omdat je kunt zwemmen veel meer IN, OP en AAN het water genieten van allerlei heerlijke sportieve ontspanningen.